O FESTIVALU

Nastao je iz želje da u našem gradu razvijemo festival svetskog glasa i promovišemo umetnost harmonike na visokom nivou; da napravimo manifestaciju koja će okupljati  mlade talentovane akordeoniste i eminentne stručnjake iz cele Evrope, i biti bitan faktor u njihovoj umetničkoj karijeri.

Festival obuhvata tri segmenta: takmičarski, edukativni  i kulturni  segment.

Program Festivala Eufonija  u znaku je  sećanja na velikog vizionara, umetnika, a pre svega čoveka  Rudolfa Bručija, čiji se jubilej - 100 godina od rođenja - obeležava u celom Gradu Novom Sadu.

© 2017 - Eufonija | design www.delibos.in.rs