Kreativni tim festivala

Dragana Kuzmanović  

Marko Asurdžić

Jasmina Nikolić

Lajoš Bečei

Ivica Kuzmanović

Jelena Martinović

Nenad Delibos – dizajner

Nina Miljuš – oficijelni fotograf festivala