Program festivala

Program festivala obuhvata tri segmenta: takmičarski, edukativni (predavanja istaknutih umetnika i pedagoga iz sveta klasične umetnosti za harmoniku) i kulturni ( večernji koncerti)

Bogatim i raznovrsnim programom želimo da uspostavimo jednu svojevrsnu kulturno – edukativnu platformu koja će osim promocije mladih umetnika i kompozitora služiti i edukaciji i usavršavanju učenika, studenata, nastavnika, profesora i svih zainteresovanih pojedinaca.