Predavanja

Predavanja u okviru festivala su osmišljena tako da pruže najnovije informacije iz sveta klasične umetnosti za harmoniku. 

Predavanja su akreditovana kao oblik stručnog usavršavanja od strane relevantnih državnih institucija za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Teme i raspored:

25. maj  – Muzej savremene umetnosti Vojvodine – 18 h

  • Predavanje: „Odnos kompozitora i izvođača u kolaborativnim delima za bajan i harmoniku Sofije Gubajduline“Branko Džinović, 18h, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Kino sala, Dunavska 37
  • Predavanje: „Uloga tišine u poeziji, interpretaciji i percepciji muzike“ Konstantinos Raptis, 20h, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37

 

27. maj – Svečana sala Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“ – 12:45

  • Okrugli sto sa članovima žirija „Budućnost harmonike na evropskoj sceni“, 12:45, Elektrotehnička škola, Futoška 17