Predavanja

Predavanja u okviru festivala su osmišljena tako da pruže najnovije informacije iz sveta klasične umetnosti za harmoniku. 

Predavanja su akreditovana kao oblik stručnog usavršavanja od strane relevantnih državnih institucija za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Teme i raspored:

25. maj  – Muzej savremene umetnosti Vojvodine – 18 h

– „Uloga tišine i poetike u muzičkom izvođaštvu i percepciji muzike“

prof Konstantinos Raptis – Grčka 

– „Odnos kompozitora i izvođača u kolaborativnim delima za bajan i harmoniku Sofije Gubajduline – dr Branko Džinović

27. maj – Svečana sala Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“ – 17:30 h

– OKRUGLI STO SA ČLANOVIMA ŽIRIJA : „Budućnost harmonike na evropskoj sceni“