Satnica takmičenja

Satnica takmičenja sa rasporedom kategorija po danima biće objavljena po završetku prijavljivanja (05.05.2018.)