Obuhvata sve nivoe školovanja - od osnovne škole do fakulteta. Kategorije se dele na solističke i one rezervisane za kamerno muziciranje. Kategorije kamerne muzike otvorene su za sve ansamble od 2 do 8 članova.

Raspored kategorija po danima

 

PRAVILNIK TAKMIČENJA

PRIJAVNI LIST SOLISTI

PRIJAVNI LIST KAMERNI ANSAMBLI

Satnica nastupa takmičara

 Agenda strucnog skupa Savremene tendencije u nastavi harmonike

ŽIRI:

1. Geir Draugsvoll - Danska

2. Claudio Jakomucci - Italija

3. Belma Šarančić Nahodović - BiH

4. Irena Merdović - Crna Gora

5. Vladimir Blagojević - Srbija

© 2017 - Eufonija | design www.delibos.in.rs