[:sr]„Nova srpska muzika za harmoniku“ je projekat nastao još 2015. godine, kojim želimo da unapredimo savremenu literaturu za harmoniku i ansamble sa harmonikom, kao i da doprinesemo razvoju saradnje između akordeonista i kompozitora. 

Projekat od samog početka podržava Sokoj Fond za kulturna davanja

Fondacija „Novi Sad 2021“, od 2017. godine podržava projekat „Nova srpska muzika za harmoniku“ kao značajni  deo kulturnog razvoja Grada Novog Sada. 

Kako je 2018, godina kulturnog nasleđa Evrope, ove godine predstavićemo nova dela koja korespondiraju sa elementima tradicionalnog muzičkog nasleđa Balkana. Gost kompozitor biće Arshia Samsaminia (Iran) koji je specijalno za Festival Eufoniju i duo Resonance napisao kompoziciju „Balkaneh“

 [:en]‘New Serbian Music for Accordion’ is a project which is intended to advance the modern literature for accordion and ensembles with accordion, as well as contribute to the development of accordionists and composers.

Since the year 2018 is the European Year of Cultural Heritage, we are presenting new music pieces which correspond with elements of traditional music heritage of the Balkans. Our guest composer is Arshia Samsaminia (Iran) who composed a music piece called ‘Balkaneh’ exclusively for the Eufonija Festival and Duo Resonance.

Special thanks to our supporters: Foundation „Novi Sad 2021“ and Sokoj

[:]

Ostavite komentar