[:sr]Program Trećeg internacionalnog festivala harmonike i kamerne muzike „Eufonija“
Novi Sad, Srbija
24-27. maj 2018. godine

24. maj – Svečano otvaranje Festivala – koncert EastWest, duo Aliada, 20h, Dom vojske, Beogradski kej 9
25. maj – Početak takmičenja, 10h, Dom vojske, Beogradski kej 9
– Predavanje: „Odnos kompozitora i izvođača u kolaborativnim delima za bajan i harmoniku So- fije Gubajduline“Branko Džinović, 18h, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Kino sala, Dunav- ska 37
Predavanje: „Uloga tišine u poezji, interpretaciji i percepciji muzike“ Konstantinos Raptis, 20h, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37
26. maj – Nastavak takmičenja, 10h, Elektrotehnička škola, Futoška 17
– Koncert: „Nova srpska muzika za harmoniku – novi pogledi na nasleđe“ duo „Resonance“ (Grč- ka) i koncert pobednika 42. Međunarodnih susreta harmonikaša u Puli, Matjaž Balažic (Sloveni- ja), 20:21, Dvorac Eđšeg, Antona Čehova 4
27. maj – Nastavak takmičenja 9:30, Elektrotehnička škola, Futoška 17
– Okrugli sto sa članovima žirija „Budućnost harmonike na evropskoj sceni“, 12:45, Elektrotehnič- ka škola, Futoška 17
Svečana dodela nagrada i zatvarajući koncert pobednika 20h, svečana sala Gradske kuće,Trg slobode

[:en]Program of the Third international festival of accordion and chamber music „Eufonia“
Novi Sad, Serbia 24-27. may 2018.

24. may – Gala opening of the Festival – concert EastWest, duo Aliada, 20h, Home of the Army, Beogradski kej 9
25. may – Beggining of the competition, 10h, Home of the Army, Beogradski kej 9
– Lecture: „Relation between composer and the performer at the collaborated works written for bayan and accordion by Sofia Gubaidulina” Branko Džinović, 18h, Museum of the contemporary art of Vojvodina, Dunavska 37
– Lecture: „The role of the silence in the poetry, interpretation and perception of the music“ Kon- stantinos Raptis, 20h, Museum of the contemporary art of Vojvodina, Dunavska 37
26. may – Competition, 10h, Electrotechnical school, Futoška 17
– Concert: „New serbian music written for accordion- New views at the background“ duo Reso- nance (Greece), and the concert of the Matjaž Balažic (Slovenia) winner of the 42. International competition for accordion in Pula, 20:21, Castle Eđšeg, Antona Čehova 4
27. may – Competition 9:30, Electrotechnical school, Futoška 17
– Round table with the members of the jury „Future of the accordion at the european music sceen“ 12:45 Electrotechnical school, Futoška 17
– The award ceremony and the closing concert of the winners, 20h, City hall, Trg slobode

[:]