[:sr]Novi muzičko – naučni žanr Kvantna muzika, iniciran od strane Muzikološkog instituta SANU, okupio je najeminentnije evropeske naučnike – kvantne fizičare, kompozitore i muzičare, u kreiranju nove muzike.

Kim Helveg jedan od najpoznatijih danskih kompozitora, premijerno će predstaviti kompoziciju posvećenu Milošu Kataniću – „Lyman Concerto for Accordion and Strings“ – za harmoniku i gudače. To će biti prvo delo u svetu napisano za harmoniku i gudački orkestar novom kompozitorskom tehnikom!

Koncert je zakazan za 23. maj 2019. godine u Sinagogi. Ulaz je slobodan!
Dobrodošli![:en]The new music and science genre, Quantum Music, initiated by the Institute of Musicology of SASA (Serbian Academy of Sciences and Arts), has gathered the most prominent European scientists – quantum physicists, composers and musicians in the endeavour to create new music.

Kim Helweg, one of the most eminent Danish composers, will premiere his music piece dedicated to Miloš Katanić – „Lyman Concerto for Accordion and Strings“. This is the first music piece in the world composed for the accordion and string orchestra using this cutting edge composing technique!

The concert will be held on 23rd May, 2019 at the Novi Sad Synagogue. Admission is free! Welcome![:]