Predavač: Isidora Kuzmanović

Kada se spomene barokna epoha, kompozitor na koga prvo pomislimo je Johan Sebastijan Bah. Njegove kompozicije se i najčešće nalaze na repertoaru svih instrumenata i ansambala koji izvode barokna dela. Iako je on legendarni kompozitor, kojeg ceo svet priznaje i poštuje, u vreme baroka stvarali su i mnogi drugi kompozitori čija dela se danas ne izvode tako često. Jedan od njih je Žan Filip Ramo. U istoriji muzike poznat je kao kompozitor operskih dela, programske muzike za čembalo, kao teoretičar i pedagog. Njegove svite za čembalo doprinele su razvitku idiomatskog čembalističkog jezika.

Aleksis Piron, dramaturg francuskog baroka, ovako je opisao Ramoa: ,,Njegovo srce i

duša ležali su u njegovom čembalu. U trenutku kada je zatvorio instrument, kao da više

nikoga nije bilo kod kuće.’’

Kompozicije pomenutog kompozitora nalaze se na redovnom izvođačkom repertoaru čembalista kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu.

Cilj predavanja jeste da se barokni stil i kompozicije Žan Filip Ramoa približi publici, koja bi potencijalno mogla da proširi i obogati svoj izvođački repertoar kompozicijama ovog istaknutog kompozitora barokne epohe.