O festivalu

 Internacionalni festival harmonike i kamerne muzike “Eufonija”   

 

Internacionalni festival harmonike i kamerne muzike “Eufonija” nastao je iz želje da u našem gradu oformimo manifestaciju koja će okupljati mlade talentovane akordeoniste, eminentne muzičare i pedagoge, služiti unapređivanju klasične umetnosti za harmoniku i doprineti razvoju položaja umetnika na harmonici na međunarodnom nivou.

Festival obuhvata tri segmenta : takmičarski, edukativni (predavanja eminentnih ljudi iz sveta klasične umetnosti) i kulturni segment (večernji koncerti).

Za tri godine postojanja, uspeli smo da ostvarimo saradnju sa uglednim festivalom harmonike iz Pule (Hrvatska) na međunarodnoj promociji mladih akordeonista. 

Uticali smo na stvaranje novih kompozicija za harmoniku i ansamble sa harmonikom, a delo na koje smo naročito ponosni je Prvi srpski koncert za harmoniku i orkestar “Memoria in Aeterna” Lazara Đorđevića, napisan 2017. godine u okviru obeležavanja važnog jubileja za novosadsku umetničku harmoniku – 100 godina od rođenja kompozitora Rudolfa Bručija. 

U okviru edukativnog segmenta organizovali smo predavanja istaknutih pedagoga i umetnika iz zemlje i inostranstva, koja su bila akreditovana od strane relevantnih državnih institucija zaduženih za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.