Kreativni tim festivala

Dragana Kuzmanović

Marko Asurdžić

Jasmina Nikolić

Lajoš Bečei

Desanka Bečelić

Ivica Kuzmanović

Jelena Martinović

Nenad Delibos – dizajner

Nina Miljuš – oficijelni fotograf festivala