Multimedijalnim koncertom „Planete“ 11. decembra 2020. smo svečano otvorili Peti internacionalni festival Eufonija.

Projekat „Nova srpska muzika za harmoniku“ pokrenut je 2015. godine u cilju razvoja savremene domaće umetničke muzike za pomenuti instrument. Zahvaljujući kontinuiranoj podršci Sokoj fonda za kulturna davanja, Gradskoj upravi za kulturu Grada Novog Sada te Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, informisanje i odnose s verskim zajednicama, publici smo proteklih godina premijerno prikazali brojna dela za solo harmoniku, različite kamerne ansamble sa harmonikom, te prvi srpski koncert za harmoniku i orkestar mladih domaćih autora. Ove godine, predstavili smo tri koncerta za harmoniku i savremeni ansambl mladih domaćih autora.

Koncertom Lazara Novkova i Frejm orkestra otvorili smo Festival Eufonija i ka drugim žanrovima