Solističko takmičenje 17-20. maj 2023

Kulturna stanica Svilara
Đorđa Rajkovića 6b, Novi Sad

Stručni žiri:

Vesna Šarac, Crna Gora
Anamarija Nerad, Hrvatska
Goran Penić, Srbija
Daniela Vagner, Srbija

Ander Telleria, Španija
Vladimir Blagojević, Srbija
Momir Novaković, Estonija